g3419-6

Medlems- och Administrativa avgifter

Verksamhetsåret 2019 HT - 2020 VT
Medlemsavgift per förälder/vårdnadshavare: 150 SEK/Skolår (Obligatorisk)
Administrativ Avgift per Elev och Termin (2019 HT/2020 VT): 1200 SEK/Termin

Verksamhetsåret 2018 HT - 2019 VT
Medlemsavgift per förälder/vårdnadshavare: 150 SEK/Skolår (Obligatorisk)
Administrativ Avgift per Elev och Termin (2018 HT/2019 VT): 1000 SEK/termin och elev

Verksamhetsåret 2017 HT - 2018 VT
Medlemsavgift per förälder/vårdnadshavare: 150 SEK/Skolår (Obligatorisk)
Administrativ Avgift per Elev och Termin (2017 HT/2018 VT): 1000 SEK/termin och elev

Verksamhetsåret 2016 HT - 2017 VT

Medlemsavgift per förälder/vårdnadshavare: 150 SEK/Skolår (Obligatorisk)
Administrativ Avgift per Elev och Termin (2016 HT/2017 VT): 1000 SEK/termin och elev

Verksamhetsåret 2015 HT - 2016 VT
Medlemsavgift per förälder/vårdnadshavare: 150 SEK/Skolår
Administrativ Avgift per Elev och Termin (2015 HT/2016 VT): 1000 SEK/termin och elev

Verksamhetsåret 2014 HT - 2015 VT
Medlemsavgift per förälder/vårdnadshavare: 150 SEK/Skolår
Administrativ Avgift per Elev och Termin (2014 HT/2015 VT): 650 SEK/termin och elev
Extrainbetalning VT 2015: 450 SEK/familj

Verksamhetsåret 2013 HT - 2014 VT
Medlemsavgift per förälder/vårdnadshavare: 150 SEK/Skolår
Administrativ Avgift per Elev och Termin (2013 HT/2014 VT): 650 SEK/termin och elev


Verksamhetsåret 2012 HT - 2013 VT
Medlemsavgift per förälder/vårdnadshavare: 150 SEK/Skolår
Administrativ Avgift per Elev och Termin (2012 HT): 100 SEK
Administrativ Avgift per Elev och Termin (2013 VT): 650 SEK/termin och elev

Verksamhetsåret 2011 HT - 2012 VT

Medlemsavgift per förälder/vårdnadshavare: 150 SEK/Skolår

Administrativ Avgift per Elev och Skolår: 100 SEK/termin och elev

Verksamhetsåret 2010 HT - 2011 VT
Medlemsavgift per förälder/vårdnadshavare: 150 SEK/Skolår
Administrativ Avgift per Elev och Skolår: 100 SEK/termin och elev 

Organisations nummer: 802449-8126

BG: 492-5764

Swift: NDEASESS
IBAN: SE649500 00996026 05424098