g3419-6

Skolans Profil, Arbetsinriktning och Syfte

Hellenic School of Sweden med verksamhet i Stockholm, Solna och Uppsala, grundades under hösten 2009 av 21 svensk-grekiska familjer.
Skolan vänder sig till elever på förskole-, grund- och gymnasienivå som vill lära sig grekiska och som vill utveckla eller förbättra sin
kunskap i det grekiska språket och kulturen.

Hellenic School of Stockholm är en av totalt sextio skolor i världen som är certifierade av Grekiska Staten för att bedriva utbildningsverksamhet i utlandet.

Skolans Arbetsinriktning och Syfte är att:

  • Hålla en mycket hög utbildningskvalitet
  • Erbjuda ett bredare utbud av den grekiska kulturen; musik, teater, dans
  • Ha många undervisningsgrupper med få elever i varje grupp så att lärarna skall kunna ge mer kvalitativ tid till varje elevanpassa respektive elevs kunskapsnivå till rätt grupp för att maximera inlärning

Vi har utmärkta skollokaler i bästa lägen i Stockholm, Solna och Uppsala och vi ger
föräldrar/vårdnadshavare möjlighet att välja mellan helg och eftermiddagsverksamhet allt
beroende på respektive familjs/vårdnadshavares behov. Skolan har idag en väl fungerande
verksamhet och flertalet av skolans medlemmar, föräldrar samt styrelse arbetar aktivt och
ideellt med målet att ständigt förbättra och utveckla såväl verksamheten som undervisningen.

Vi arbetar för att erbjuda en undervisning som överensstämmer med de nationella grekiska utbildningsmålen. Därutöver är vår ambition att uppnå en hög undervisningskvalitet för alla barn i alla åldrar. Att lyckas med detta är vår utmaning då kunskapsnivån inom en årsgrupp ser väldigt olika ut. Exempelvis kan en elev tala, skriva och läsa utmärkt grekiska medan en annan elev i samma åldersgrupp knappast talar och inte heller alltid förstår grekiska.

För att lyckas uppnå bästa möjliga undervisningskvalitet för alla grupper satsar vi på små undervisningsgrupper och utmärkta pedagoger som ges frihet att på egen hand planera och utföra sitt arbete

Förväntningar, Åtaganden och Riktlinjer
Vi förväntar oss att elever och föräldrar håller sina åtaganden i skolan:

 

  • Att respektera pedagogens självständighet att planera och leda undervisningen.
  • Att komma i tid och inte lämna lektionerna i förtid samt att meddela pedagogen vid frånvaro.
  • Att skolavgiften (administrativ och medlemsavgift) betalas i tid alternativ att avgiftsbefrielse begärs

Att alla respekterar att skolan är en utbildningsplats och att alla närvarande vuxna d.v.s. föräldrar, släktingar, vänner är förebilder för våra elever. Inga politiska eller andra möten är tillåtna i skolans lokaler om de inte blivit sedvanligt kallade av styrelsen.

Skolan har rätt att utesluta föräldrar som bryter mot ovanstående riktlinjer. Ett sådant beslut tas alltid i styrelsen men föregås av varning till den familj som riskerar uteslutning. Varningen ska ske skriftligt och innehålla anledning.