g3419-6

Registrering av elev.

Användningen av personinformationen är begränsad till vad som krävs för de syften skolan identifierar eller vad som tillåts eller krävs i lag.

Du äger personinfomationen du lämnar på sajten och vid urträde från Hellenic School of Stockholm har rätt att begära att all personinformation du lämnat raderas från våra register.

Genom att lämna personinformation medger du att Hellenic School of Stockholm får använda personinformationen i enlighet med svensk lagstiftning. Användningen av din personinformation är begränsad till vad som krävs för de syften skolan identifierar eller vad som tillåts eller krävs i lag.

Din personinformation som inhämtats i enlighet med föreskrifterna i integritetsavtalet sparas bara den tid som krävs för att uppnå syftena till inhämtningen eller den tid som krävs i lag, dock längst i 10 (tio) månader.

Avgifter – Skolåret 2019-2020
Administrativ avgift: 1200 kronor per elev och termin
Medlemsavgift: 150 kronor per förälder eller vårdnadshavare (300 kr/familj) för skolåret 2019-2020 (enligt stadgarna).


Automatisk Inskrivning och Nya Inskrivningar - Skolåret 2019-2020
Notering:
Alla elever som gick i skolan under 2018/19  kommer automatiskt att föras över in på det nya skolåret (2019 Augusti - 2020 Juni) - då eleverna finns redan inregistrerade i skolans elevregister. Faktura på elevavgifterna kommer att skickas sedvanligt i Augusti/September. 

Föräldrar och Vårdnadshavare som önskar registrera (nya inskrivningar) - yngre syskon som är i skolålder (start i förskola 4-6 år) eller start i grundskolan (7 år och uppåt) - kan sedvanligt fylla i formuläret nedan.

  • Eventuell information om syskon som närvarar undervisningen på Hellenic school
  • Om svaret är nej, bortse från följdfrågor

  • Skriv samma nummer i både denna fält och Telefonnummer Hem om ni inte har båda.
  • Jag tillåter Hellenic School of Stockholm att informera mig genom email om det som sker i skolan. Observera att detta gäller endast nyhetsbrevet. Viktig information kommer att skickas till alla föräldrar.
  • Ej obligatoriska uppgifter.
  • Skriv samma nummer i både denna fält och Telefonnummer Hem om ni inte har båda.
  • Jag tillåter Hellenic School of Stockholm att informera mig genom email om det som sker i skolan. Observera att detta gäller endast nyhetsbrevet. Viktig information kommer att skickas till alla föräldrar.
  • I och med den nya lagen GDPR som trädde i kraft
    2018-05-25 behöver vi ditt godkännande för att lagra personuppgifter som avser skolan ändamål.