g3419-6

Hellenic School: Valformalia och Kandidater, Propositioner från Styrelsen, Årsstämma och Lokala Val (Poströstning) November 2014

This Message will follow in Swedish

Kära Medlemmar,


Styrelsen för Hellenic School har den 22:e September efter enhetligt styrelsebeslut fastställt att kalla in alla Hellenic Schools (Stockholm, Uppsala, Solna och Tumbas) medlemmar till Ordinarie Föreningsstämma, på lokala val (poströstning) enligt fastställda datum nedan (samma lokaler och tider dvs under lektionstid) eller komma till stämman lördagen den 29 November mellan 11.00-12.30 i Aulan på Östra Reals Gymnasium med adress Karlavägen 79, Stockholm.

Idag har vi ca 110 familjer med olika geografisk spridning (25 familjer i Uppsala, 25 familjer i Solna, 20 familjer i Stockholm på vår verksamhet på e.m. och 30 familjer i Stockholm på lördagar och 10 familjer i Tumba) och Hellenic School är inte idag bara representerad av verksamheten i Stockholm på lördagsförmiddagarna.

I år har styrelsen utsett på motsvarande sätt valombud och valrepresentanter som under bestämda tider kommer att ta emot poströster i förslutna kuvert under nedan tider:

Stockholm: Måndagsverksamheten, Östra Real, 24/11, 2014, mellan 17.00-19.00
Stockholm: Tisdagsverksamheten, Östra Real 25/11, 2014, mellan 17.00-19.00
Solna: Tisdagsverksamheten, Spanska Skolan, 25/11, 2014, mellan 18.00-20.00
Solna: Onsdagsverksamheten, Spanska Skolan, 26/11, 2014 mellan 18.00-20.00
Solna: Torsdagsverksamheten, Spanska Skolan, 27/11, 2014, mellan 18.00-20.00
Tumba: Torsdagsverksamheten, Kassmyraskolan, 27/11, 2014, mellan 17.00-19.00
Uppsala: Tisdagsverksamheten, Kvarngärdesskolan, 25/11, 2014 mellan 16.00-19.00
Uppsala: Onsdagsverksamheten, Kvarngärdesskolan, 26/11, 2014 mellan, 16.00-19.00

Valformalia för Lokala Val (Poströstning)
Styrelsen har utsett två valförrättare (en röstmottagare och en röstkontrollant) för varje lokalt val. Röstmottagaren tar emot poströsterna och röstkontrollanten prickar av röstlängden.

Poströststandet går på följande sätt:
- Medlem och ev. med full fullmakt (för sambo/make/maka) får två förtryckta röstsedlar med olika färger (en valsedel och ett papper med några stämmofrågor som skall röstas (ja eller nej). Stämmofrågorna följer nedan.
- Medlem får också två valkuvert. Det ena har medlemmens förtryckta namn på och det andra är ett valkuvert (utan namn men med Hellenic School Stämpel) där medlemmen lägger in de två röstsedlarna (valsedeln samt stämmopapperet som röstats). Det ej namngivna valkuvertet med röstsedlarna försluts och läggs in i det första kuvertet (ytterkuvertet) med namn. I ytterkuvertets förslutningskant kommer två valförrättare och medlemen att signera med underskrift i kanterna samt att medlemmen signerar på framsidan med fullständigt namn, underskrift och datum. Kuverten levereras av valförrättaren och öppnadet av dessa sker lörsdagen den 29 nov kl 11.00.
- Ett valförrättarprotokoll kommer att skrivas på där röstlängd prickas av och noteras samt antalet kuvert räknas.

Valsedlar och CV på kandidater
Styrelsen beslutade enhetligt och fastställde under sitt styrelsemöte den 20 November 2014 antalet kandidater som uppfyllde kriterierna enligt §4 i Stadgarna, för att kunna bli medlem och ställa upp i Föräldraföreningen för Hellenic School´s val av Styrelse för en period av två år (Nov 2014-Nov 2016). Tio av Elva kandidater uppfyllde kriterierna. Den 11:e kandidaten - föräldern Ilias Nikolaidis - uppfyllde inte kriterierna och fick avslag för att bli medlem.

Nedan presenteras:
- Valsedel med kandidater tryck Här för att ladda ned.
- CV/Biografier med kandidater tryck Här för att ladda ned.
- Fullmakt att ladda ned tryck Här.
- Stämmofrågepapper att ladda ned tryck Här

Ovan papper kommer att finnas förtryckta under de lokala valen för poströstning. Kom ihåg om make/maka/sambo inte kan komma, att möjlighet finns att rösta med fullmakt. Ladda ned det förtryckta fullmaktspapperet, skriva under det och ta med.

Propositioner och Motioner
Inga motioner från medlemmarna förelåg.

Styrelsen lägger fram följande propositioner för behandling och beslut:
Proposition 1:
"Att den nya Styrelsen inrättar en Sponsorsgrupp som skall aktivt arbeta med att dra in sponsorspengar till skolan" med motivering att säkerhetsställa skolans ekonomi då ett antal föräldrar och vårdnadshavare under 2013 och 2014 inte betalat in sina elevavgifter samt att det Grekiska Utbildningsdepartementet under 2014 har ytterligare gjort neddragningar på utlandsstationerade lärare till Sverige, vilket föranledde till ökade kostnader för skolan, då skolan fyllnadsanställt och vi vet inte hur scenariot ser ut under kommande år.

Proposition 2:
"Att den nya Styrelsen skall under kommande mandatperiod presentera en arbetsplan med fördelar och nackdelar samt tidplan för stämmobeslut (enligt Stadgarna) till medlemmarna för att omvandla skolan från “Föräldraföreningen Hellenic School” till ”Stiftelsen Hellenic School” med motiveringen att långsiktigt säkerställa dess drift, utbildningsverksamhet och ekonomi.

Varmt Välkomna!
STYRELSEN
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna