g3419-6

Hellenic School: Πρόσκληση - Γενική Συνέλευση

This message will follow in Greek and Swedish

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητά μέλη, Γονείς και Κηδεμόνες,

Το Δ.Σ. του Hellenic School, αποφάσισε της 22 Σεπτέμβριου, να προσκαλέσει τα μέλη του Hellenic School (Στοκχόλμη, Σόλνα, Ουψάλα και Τουμπα) στην Γενική Συνέλευση το Σάββατο 29 Νοέμβρη 11:00-12:30 στο Αμφιθέατρο/Aulan (Östra Reals Gymnasium), Karlavägen 79, Στοκχόλμη.

Συνδρομή μέλους

Για να συμμετέχεις στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταβάλλονται τα τέλη. Θα αποσταλεί στο σπίτι σας ένα τιμολόγιο για την πληρωμή (συνδρομή μέλους) και ο λογαριασμός του Σχολείου, Plusgiro: 54 24 09-8.

Αν δεν θέλετε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε μέλος - αγνοήστε το τιμολόγιο. Η συνδρομή μέλους είναι 150 SEK/γονέα ή κηδεμόνα για την περίοδο HT2014 και VT2015. Ο γονέας/κηδεμόνας που δεν έχει πληρώσει στο λογαριασμό του Σχολείου το τιμολόγιο έως 19 του Νοέμβρη, αφαιρείται αυτόματα από το μητρώο των μελών.

Υπενθύμιση (Προθεσμίες):

* Προτάσεις (Motioner)
Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το Σάββατο 8 Νοεμβρίου. Οι προτάσεις μπορούν να σταλούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: motioner@hellenicschool.se ή στον Γραμματέα ή στον Πρόεδρο του Σχολείου.

* Υποψηφιότητα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Κοινοποίηση υποψηφιότητας πρέπει να γίνει το αργότερο, προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ekloges@hellenicschool.se ή val@hellenicschool.se

Στην αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να επισυνάπτεται βιογραφικό σημείωμα  CV (10-15 σειρές). Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με θητεία δύο ετών.

* Ημερήσια διάταξη
Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα σταλει χωριστά το αργότερο το Σάββατο 15 του Νοέμβρη.

* Ψηφοδέλτια
Ψηφοδέλτια θα σταλούν σε όλα τα μέλη (Στοκχόλμη, Σόλνα, Ουψάλα και Τουμπα), το αργότερο το Σάββατο 22 του Νοέμβρη.

* Επιστολική ψήφο
Επειδή έχουμε πολλά μέλη που κατοικούν στην Ουψάλα, Σόλνα και έξω από τη Στοκχόλμη και δεν μπορούν να παρευρεθούν, στην Γενική Συνέλευση, λόγω της γεωγραφικής απόστασης, δίνουμε φέτος τη δυνατότητα τα μέλη μας να είναι σε θέση να ψηφίσουν τοπικά.

Το 2012 και η τότε Γενική Συνέλευση κάναμε ένα «πιλοτικό project» με τα τμήματα της Ουψάλας με «Επιστολική Ψηφοφορία» και είχαμε πολλή καλή επιτυχία και καλή ανταποκρίσει από τα μέλη.

Φέτος το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διορίσει τοπικουs αντιπρόσωπους που θα παραλάβουν τα ψηφοδέλτια σε κλειστούς φακέλους.

Θα ανακοινωθούν σε όλα τα μέλη, το αργότερο το Σάββατο 22 του Νοέμβρη, την διαδικασία για την «Επιστολική Ψηφοφορία», που θα γύνει ώρες μαθημάτων (24-28 Νοεμβρίου) με τοπικές κάλπες στα απογευματινά μας τμήματα Σόλνα, Στοκχόλμη, Ουψάλα και Τούμπα.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Πρόεδρο ή στον Γραμματέα του Σχολείου.

Καλώς ήλθατε!
Με εγκάρδιο καλοσώρισμα,
Δ.Σ.KALLELSE

Kära Medlemmar, Föräldrar och Vårdnadshavare,

Styrelsen för Hellenic School har den 22:e September efter styrelsebeslut fastställt att kalla in alla Hellenic Schools (Stockholm, Uppsala, Solna och Tumbas) medlemmar till Ordinarie Föreningsstämma, lördagen den 29 November mellan 11.00-12.30 i Aulan på Östra Reals Gymnasium med adress Karlavägen 79, Stockholm.

Medlemsavgift
För att kunna deltaga i den Ordinarie Stämman, måste medlemsavgiften betalas in. En faktura kommer att skickas till din hemadress för inbetalning med skolans Plusgiro: 54 24 09-8.

Önskar du INTE förnya ditt medlemskap eller bli medlem – bortse då från fakturan.

Medlemsavgiften är 150 SEK/förälder eller vårdnadshavare och avser perioden HT2014 och VT2015. Förälder/Vårdnadshavare som INTE betalt sin faktura senast den 19:e November avförs från medlemsregistret.

Några hålltider:

* Motioner
Sista dag för att skicka in motioner till Styrelsen är lördagen den 8 november. Motioner skickas till: motioner@hellenicschool.se eller styrelsens sekreterare och/eller ordförande.

* Person som vill kandidera till styrelsepost
Personer som kandiderar till styrelsepost anmäler detta senast lördagen den 8 november till: ekloges@hellenicschool.se eller val@hellenicschool.se

I ansökan skall en kort CV (10-15 rader) bifogas. Föreningens styrelse väljs för en tid av två år.

* Dagordning till Föreningsstämman
Dagordning till föreningsstämman skickas ut senast lördagen den 15 november.

* Poströstning
Styrelsen fattade beslut den 22 september att alla våra medlemmar skall ha möjligheten att Poströsta.

På grund av att vi har många medlemmar som bor i Uppsala, Solna och utanför Stockholm och kan inte närvara i föreningsstämman, p.g.a. geografiskt avstånd, ger vi även denna gång möjligheten för våra medlemmar att kunna poströsta lokalt.

Under 2012 och under dåvarande föreningsstämma i december, gjorde föreningen ”pilot projektet Poströstning” för våra enheter i Uppsala, med bra och lyckade resultat och bra mottagande från våra medlemmar.

I år har styrelsen utsett på motsvarande sätt valombud och valrepresentanter som under bestämda tider kommer att ta emot poströster i förslutna kuvert.

Styrelsen kommer att annonsera till alla medlemmar, senast lördagen den 22:a november, val- och poströstförfarandet, som kommer att äga rum under lektionstider mellan 24-28 november i lokala vallådor för alla våra e.m. enheter i Solna, Stockholm, Uppsala och Tumba.

Valsedlar
Valsedlar skickas ut till alla medlemmar i Solna, Stockholm, Uppsala och Tumba, senast lördagen den 22 november.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta skolans Ordförande eller Sekreterare.

Hjärtligt Välkomna!
Styrelsen