g3419-6

Hellenic School: Skolstart (2014-2015)

This Message will follow in Swedish

På Svenska

Kära Föräldrar, Vårdnadshavare, Elever, Pedagoger, Sponsorer
och Vänner av Hellenic School of Stockholm,


Styrelsen för Hellenic School of Stockholm och våra Pedagoger, välkomnar alla Elever,
Föräldrar och Vårdnadshavare – efter ett härligt sommarlov - välkomna för
en spännande skolstart, året 2014-2015.

Automatisk Inskrivning och Nya Inskrivningar
Notering: Alla elever som gick i skolan under 2013 Augusti - 2014 Juni) kommer automatiskt att föras över in på det nya skolåret (2014 Augusti - 2015 Juni) - då eleverna finns redan inregistrerade i skolans elevregister. Faktura på elevavgifterna kommer att skickas sedvanligt i September.

Föräldrar och Vårdnadshavare som önskar registrera (nya inskrivningar) - yngre syskon som är i skolålder (start i förskola 4-6 år) eller start i grundskolan (7 år och uppåt) - kan sedvanligt skriva in sina barn på plats i skolan eller via hemsidan http://www.hellenicschool.se/elevregistrering-3586986

Samma gäller för återinskrivning p.g.a. längre tids frånvaro eller avregistrering sker även via hemsidan. De nya inskrivningarna via hemsidan har redan påbörjats och inskrivningarna på plats för alla lärosäten kommer att påbörjas redan Lördagen den 23:e Augusti på Östra Reals Gymnasium, Karlavägen 79, Stockholm.

Utbildning via Skype och Nygrekiska för Föräldrar/Vårdnadshavare/Vuxna
Under förra året genomförde skolan på pilotbasis - utbildning via Skype - för en elev med säte i Norra Sverige och med lyckade undervisnings- och utbildningsresultat.

I år finns det återigen möjlighet för de elever och föräldrar att erhålla utbildning via Skype - p.g.a. långa avstånd mellan skolan och hem (inskrivningarna sker återigen via hemsidan).

I år kommer skolan även på pilotbasis, att erbjuda en nybörjarkurs på Grekiska för våra föräldrar/vårdnadshavare och vuxna, då önskemål förelåg av föräldrarna. Några föräldrar har anmält sitt intresse redan och anmälan sker återigen via hemsidan.

Lektionsstart - Datum
Utplaceringarna av våra pedagoger är på gång nuoch lektionsstart och samling för våra elever och föräldrar är fr om Måndagen den 25:e Augusti.
 
Lärosäte Stockholm – med adress Östra Reals Gymnasium, Karlavägen 79, Stockholm
* Måndag (Förskola, Grundskola): 25 augusti, 17:00-19:00 (klassrum 115-118).
Ni är välkomna till skolan den 25:e kl 17.00 för måndagsutbildningen. På plats kommer lärarna Ioulia Moscholiou och Eva Karyotaki att ta emot er samt styrelseledamot Kyriakos Eleftheriadis, alla från Hellenic School.
* Tisdag-Onsdag (Förskola, Grundskola: 26 augusti, 17:00-19:00 (klassrum 115)
Ni är välkomna till skolan den 26:e kl 17.00 för tisdag- och onsdagssutbildningen. På plats kommer läraren Eva Karyotaki att ta emot er samt styrelseledamot Konstantin Papaxanthis, båda från Hellenic School.
* Lördag (Förskola, Grundskola, Högstadium och Gymnasium): 30 augusti, 09:00-13:00 (klassrum 140-148).
Ni är Alla välkomna att komma lörsdagen den 30 Augusti kl 09.00 för Skolstart. Lärarna Ioulia Moscholiou, Zoi Papaioannou, Eva Karyotaki, Pavlos Trikoilis, Sossis Tokanidis och Katerina Roussou kommer att ta emot er tillsammans med Styrelsen från Hellenic School.

Kontaktansvariga Stockholm:
Konstantin Papaxanthis, konstantin@hellenicschool.se, +46 70 208 56 95
Eleni Nikolayidou, eleni@hellenicschool.se +46 73 733 85 46

Lärosäte Solna med adress Västra vägen 7c/11c i Solna, Spanska Skolans lokaler
* Tisdag (Förskola, Grundskola): 27 augusti, 18:00-20:00
* Onsdag (Förskola, Grundskola): 28 augusti, 18:00-20:00
* Torsdag (Högstadium, Gymnasium): 29 augusti, 18:00-20:00

Ni är Alla välkomna att komma tisdagen den 26 Augusti kl 18:30 för Skolstart. Lärarna Vicky Farmaki, Pavlos Trikoilis och Ioulia Moscholiou samt Anna Goussi och Konstantin Papaxanthis kommer att ta emot er denna dag från Hellenic School.

Kontaktansvariga Solna:
Anna Goussi: annag@hellenicschool.se +46 76 109 29 19
Amalia Pappa: amalia@hellenicschool.se +46 70 339 86 48

Lärosäte Uppsala – med adress Thunmansgatan 47 (Kvarngärdesskolan), Uppsala
* Tisdag (Förskola, Grundskola, Högstadium, Gymnasium: 27 augusti 16:00-19:00
* Onsdag (Förskola, Grundskola): 29 augusti, 16:00-19:00
* Fredag (Förskola, Grundskola): 30 augusti, 16:00-19:00

Ni är Alla välkomna att komma tisdagen den 26 Augusti kl 17:00-18:00 för Skolstart. Lärarna Zoi Papaioannou och Ioulia Moscholiou samt Stefanos Kaxiras från Hellenic School kommer att ta emot er.

Kontaktansvarig Uppsala:
Stefanos Kaxiras: stefanos@hellenicschool.se +46 72 240 92 11
Zoi Papaioannou: zoi@hellenicschool.se +46 70 897 49 61
 
Avgifter/Sponsorskap – Skolåret 2013-2014
* Administrativ avgift: 650 kronor per elev och termin (obligatoriskt, stämmobeslut 8 Dec 2012)
* Medlemsavgift: 150 kronor per förälder eller vårdnadshavare för skolåret 2014-2015 (enligt stadgarna)
* Frivilligt bidrag per förälder eller vårdnadshavare: valfritt belopp
* Frivilligt bidrag/sponsorskap (företag eller organisation): program för sponsorskap

Avgiftsbefrielse för en eller två terminer
Tjugo tusen kronor har en av våra sponsorer haft som önskemål och bett styrelsen att avsätta under skolåret 2014-2015 till familjer som kommer från Grekland eller familjer i Sverige och har det - ekonomisk svårt, nödställda, arbetslösa - skall kunna ansöka avgiftsbefrielse för en eller två terminer (adm avgifterna) genom att ansöka direkt till styrelsen om avgiftsbefrielse. Ansökan sker till info@hellenicschool.se eller direkt vid ansökan http://www.hellenicschool.se/elevregistrering-3586986

"Agiasmos"
Styrelsen har bjudit in den nytillträdde Metropoliten Cleopas av Sverige och Skandinavien för årets välsignelse. Metropolit Cleopas kommer till Skolan på Östra Real, Karlavägen 79, den 6 Sept kl 10:30 och Alla hälsas välkomna!
 
Varmt Välkomna!

Med vänlig hälsning,
Hellenic School of Stockholm

 
Konstantin Papaxanthis                     Panos Adamopoulos
Ordförande                                        Sekreterare
konstantin@hellenicschool.se           panos@hellenicschool.se


 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna