g3419-6

Hellenic School: Έναρξη σχολείου 2014, Skolstart 2014, School Start 2014

MESSAGE IN GREEK, SWEDISH AND ENGLISH WILL FOLLOW

In Greek:

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, Αγαπητοί Εκπαιδευτικοί και Φίλοι του
Hellenic School of Stockholm,


Έναρξη σχολείου μετά από γιορτές (το σχολείο ήταν κλειστό 20 Δεκεμβρίου 2013 - 7 Ιανουαρίου 2014).

Το σχολείο αρχίσει πάλι κανονικά:

Στοκχολμη:
Σάββατα πρωινά (11 Ιανουαρίου 9-13)
Δευτέρες απογ (13 Ιανουαρίου 17-19)
Τρίτες απογ (14 Ιανουαρίου, κλειστό, λόγω "Öppet Hus på Östra Real för Svenska Skolan" και είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη και πάλι απο 21 Ιανουαρίου 17-19,

και συνεχίζει κανονικά Δευτέρες, Τρίτες, Σάββατα, εβδομάδα με την εβδομάδα.

Σόλνα:
Τρίτες απογ (7 Ιανουαρίου 18-20)
Τετάρτες απογ (8 Ιανουαρίου 18-20)
Πέμπτες απογ (9 Ιανουαρίου 18-20)

και συνεχίζει κανονικά εβδομάδα με την εβδομάδα.

Ουψάλα:
Παρασκευή απογ (10 Ιανουαρίου 16-19)
Τρίτες απογ (14 Ιανουαρίου, 17-19)

και συνεχίζει κανονικά εβδομάδα με την εβδομάδα.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Πρόεδρο ή στον Γραμματέα του Σχολείου.

Με εγκάρδιο καλοσώρισμα,
Hellenic School of Stockholm

Κων/νος Παπαξάνθης                    Πανος Αδαμόπουλος
Πρόεδρος                                        Γραμματέας
konstantin@hellenicschool.se         panos@hellenicschool.se
www.hellenicschool.se


In Swedish:

Kära Elever, Föräldrar/Vårdnadshavare, Pedagoger och Vänner
av Hellenic School of Stockholm,


Skolstart igen efter Jul- och Nyårsledigheter (Skolan hade stängt mellan den 20 December 2013 till 7 Januari 2014).

Skolan börjar igen:

Stockholm:
Lördagar f.m. (11 Januari 9-13)
Måndagar e.m. (13 Januari 17-19)
Tisdagar e.m. (14 Januari, Stängt pga av "Öppet Hus för Svenska Skolan").
Tisdagar e.m., åter start den 21 Januari 17-19

och fortsätter normalt vecka för vecka.

Solna:
Tisdagar e.m. (7 Januari 18-20)
Onsdagar e.m. (8 Januari 18-20)
Torsdagar e.m. (9 Januari 18-20)

och fortsätter normalt vecka för vecka.

Uppsala:
Fredagar (10 Januari 16-19)
Tisdagar e.m. (14 Januari 17-19)

och fortsätter normalt vecka för vecka.

För ytterligare information, vänligen kontakta Ordföranden eller Sekreteraren för Skolan.

Med vänlig hälsning,
Hellenic School of Stockholm

Konstantin Papaxanthis                Panos Adamopoulos
Ordförande                                   Sekreterare
konstantin@hellenicschool.se      panos@hellenicschool.se
www.hellenicschool.se


In English:

Dear Students/Pupils, Parents/Custodial Parents, Teachers and
Friends of Hellenic School of Stockholm,


Schoolstart again after the Holidays (School was closed between the 20th of December 2013 and 7th of January 2014).

School starts again:

Stockholm:
Saturdays mornings (11th of January 9-13)
Mondays afternoon (13th of January 17-19)
Tuesday afternoon on the 14th, the School will be closed - due to "Open House for the Swedish School" and Tuesday afternoon continues on the 21st of January 17-19

and continues Saturday, Mondays and Tuesdays normally week after week.

Solna:
Tuesdays afternoon (7th of January 18-20)
Wednesdays afternoon (8th of January 18-20)
Thursdays (9th of January 18-20)

and continues normally week after week.

Uppsala:
Friday afternoons with start the (10th of January 16-19)
Tuesdays afternoons (14th of January 17-19)

and continues normally week after week.

For more information, don´t hesitate to contact the Chairman or Secretary at the School.

With Cordial Greetings,
Hellenic School of Stockholm

Konstantin Papaxanthis                       Panos Adamopoulos
Chairman                                             Secretary
konstantin@hellenicschool.se             panos@hellenicschool.se
www.hellenicschool.se

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna