g3419-6

Hellenic School: Skolstart (2013-2014)

This Message will follow in Swedish

På Svenska

Kära Föräldrar, Vårdnadshavare, Elever, Pedagoger, Sponsorer
och Vänner av Hellenic School of Stockholm,


Styrelsen för Hellenic School of Stockholm och våra Pedagoger, välkomnar alla Elever,
Föräldrar och Vårdnadshavare – efter ett härligt sommarlov - välkomna för
en spännande skolstart, året 2013-2014.

Automatisk Inskrivning och Nya Inskrivningar
Notering: Alla elever som gick i skolan under 2012 Augusti - 2013 Juni) kommer automatiskt att föras över in på det nya skolåret (2013 Augusti - 2014 Juni) - då eleverna finns redan inregistrerade i skolans elevregister. Faktura på elevavgifterna kommer att skickas sedvanligt i September.

Föräldrar och Vårdnadshavare som önskar registrera (nya inskrivningar) - yngre syskon som är i skolålder (start i förskola 4-6 år) eller start i grundskolan (7 år och uppåt) - kan sedvanligt skriva in sina barn på plats i skolan eller via hemsidan http://www.hellenicschool.se/elevregistrering-3586986

Samma gäller för återinskrivning p.g.a. längre tids frånvaro eller avregistrering sker även via hemsidan. De nya inskrivningarna via hemsidan har redan påbörjats och inskrivningarna på plats för alla lärosäten kommer att påbörjas Lördagen den 24:e Augusti på Östra Reals Gymnasium, Karlavägen 79, Stockholm.

Utbildning via Skype och Nygrekiska för Föräldrar/Vårdnadshavare/Vuxna
Under förra året genomförde skolan på pilotbasis - utbildning via Skype - för en elev med säte i Norra Sverige och med lyckade undervisnings- och utbildningsresultat.

I år finns det återigen möjlighet för de elever och föräldrar att erhålla utbildning via Skype - p.g.a. långa avstånd mellan skolan och hem (inskrivningarna sker återigen via hemsidan).

I år kommer skolan även på pilotbasis, att erbjuda en nybörjarkurs på Grekiska för våra föräldrar/vårdnadshavare och vuxna, då önskemål förelåg av föräldrarna. Några föräldrar har anmält sitt intresse redan och anmälan sker återigen via hemsidan.

Lektionsstart - Datum
Utplaceringarna av våra pedagoger blev klart under mitten av gångna veckan och lektionsstart för våra elever är fr om Måndagen den 26:e Augusti.

Men, vi välkomnar redan alla föräldrar/vårdnadshavare att kommer den 24:e Augusti mellan 09.30-12.30 till Karlavägen 79, Stockholm, för en första träff efter sommar ledigheterna med våra pedagoger och styrelse, för ett välkomnade, en fika, för förberedelse, för att ställa frågor till våra pedagoger om skolåret, innehåll och utbildningsgång, och nya inskrivningar (elever som skall skrivas in för första gången).
 
Lärosäte Stockholm – med adress Östra Reals Gymnasium, Karlavägen 79, Stockholm
* Måndag (Förskola, Grundskola): 26 augusti, 17:00-19:00 (klassrum 115 och 118)
* Tisdag (Förskola, Grundskola: 27 augusti, 17:00-19:00 (klassrum 115)
* Lördag (Förskola, Grundskola, Högstadium och Gymnasium): 31 augusti, 09:00-13:00 (klassrum 140-148)

Kontaktansvariga Stockholm:
Konstantin Papaxanthis, konstantin@hellenicschool.se, +46 70 725 20 33
Eleni Nikolayidou, eleni@hellenicschool.se +46 73 733 85 46

Lärosäte Solna med adress Västra vägen 7c/11c i Solna, Spanska Skolans lokaler
* Tisdag (Förskola, Grundskola): 27 augusti, 18:00-19:45
* Onsdag (Förskola, Grundskola): 28 augusti, 18:00-19:45
* Torsdag (Högstadium, Gymnasium): 29 augusti, 18:00-19:45

Kontaktansvariga Solna:
Amalia Pappa: amalia@hellenicschool.se +46 70 339 86 48

Lärosäte Uppsala – med adress Thunmansgatan 47 (Kvarngärdesskolan), Uppsala
* Tisdag (Förskola, Grundskola, Högstadium, Gymnasium: 27 augusti 16:00-19:00
* Onsdag (Förskola, Grundskola): 29 augusti, 16:00-19:00
* Fredag (Förskola, Grundskola): 30 augusti, 16:00-19:00

Kontaktansvarig Uppsala:
Stefanos Kaxiras: stefanos@hellenicschool.se +46 72 240 92 11
 
Avgifter/Sponsorskap – Skolåret 2013-2014
* Administrativ avgift: 650 kronor per elev och termin (obligatoriskt, stämmobeslut 8 Dec 2012)
* Medlemsavgift: 150 kronor per förälder eller vårdnadshavare för skolåret 2012-2013 (enligt stadgarna)
* Frivilligt bidrag per förälder eller vårdnadshavare: valfritt belopp
* Frivilligt bidrag/sponsorskap (företag eller organisation): program för sponsorskap

Avgiftsbefrielse för en eller två terminer
Tjugo tusen kronor har en av våra sponsorer haft som önskemål och bett styrelsen att avsätta under skolåret 2013-2014 till familjer som kommer från Grekland eller familjer i Sverige och har det - ekonomisk svårt, nödställda, arbetslösa - skall kunna ansöka avgiftsbefrielse för en eller två terminer (adm avgifterna) genom att ansöka direkt till styrelsen om avgiftsbefrielse. Ansökan sker till info@hellenicschool.se eller direkt vid ansökan http://www.hellenicschool.se/elevregistrering-3586986

"Agiasmos"
Styrelsen kommer under början av september annonsera datum för årets "agiasmos".
 
Varmt Välkomna!

Med vänlig hälsning,
Hellenic School of Stockholm

 
Konstantin Papaxanthis                     Panos Adamopoulos
Ordförande                                        Sekreterare
konstantin@hellenicschool.se           panos@hellenicschool.se


 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna