g3419-6

Kallelse till "Agiasmos" och Informationsmöte, Lördagen den 24 September med start kl 10.15

INFORMATIONSBREV

 

Bäste Förälder/Vårdnadshavare,
f.k. bäste Lärare,

 

Inskrivningar t.o.m. den 2:a veckan i Oktober

Hösten är här och det märks. Nu har större delen av September passerat och skolan har hittat sin gång. Fortsättningsvis kommer vi att ta emot inskrivningar och dessa kommer att avta för varje vecka som går. Men vi kommer att ge denna möjlighet ytterligare ett par veckor tills t.o.m. 2:a veckan i Oktober (15 Oktober).

T.o.m idag har vi skapat bra rutiner och en bra fördelning bland skolans olika nivåer, klasser i relation till elever och antalet lärare.

 

Styrelsen arbetar fortsättningsvis med målen, att ha hög kvalitet och mindre elevgrupper.

Till sist vill styrelsen poängtera på nytt, är det forsatt viktigt att de som inte anmält sig t.o.m. nu eller skrivit in sig från förra året (gäller inte nya föräldrar) - skriver in sina barn till Skolan snarast och även betalar in den administrativa och symboliska årsavgiften på 100 kr/elev.

Skolans kassör är alltid på plats varje lördag. För eftermiddagsenheterna kan kontakt tas med Ordföranden Konstantin Papaxanthis. 

 

Gå in på följande adress för inskrivning:

http://www.hellenicschool.se/elevregistrering-3586986

 

"Agiasmos" på lördagen den 24 September kl 10.15
Enligt sed brukar skolan inför varje nytt skolår, be vår präst Sosipatros, att komma till skolan för en "agiasmos" dvs en välsignelse. Sosipatros kommer att komma till oss kl 10.00 och "agiasmos" börjar kl 10.15 i samband med skolans första rast.

 

Kallelse till informationsmöte för alla föräldrar den 24 September kl 10.45
Styrelsen kallar härmed till årets första informationsmöte denna dag. Det som kommer att tas upp är följande:

 

* Touch Base om skolans utveckling t.o.m. nu och kommande månader
* Information om skolans organisation och kommande månaders planering
* Information och tips från våra pedagoger
* Annat förenligt (Öppen Diskussion)

 

Även föräldrarna från eftermiddagsverksamheten är välkomna att komma på informationsmötet på lördag.

 

Undervisning och några regler som alla bör följa och respektera
Scheman har tagits fram av lärarna och kommer att delas ut till de som efterfrågar detta. I år har vi i lördagsverksamheten även schemalagd dans/gymnastik för några klasser. På eftermiddagsverksamheten är det upp till varje lärare att fatta beslut om detta. Lärarna har också till Styrelsen uttyckt önskemål om att vi alla hädanefter kommer i tid till undervisningen. Skolan på eftermiddagsverksamheten börjar kl 15.00 och på lördagar kl 09.15 (Skolans dörrar öppnar kl 09.00). Vi ber er alla att respektera tiderna. Rasterna äger rum med start 10.15 och 11.30 på lördagarna och 16.00 på eftermiddagarna.

 

Frånvaroanmälan på Hemsidan
Styrelsen och vår webmaster jobbar ständigt med att vidareutveckla hemsidan och använda hemsidan som ett naturligt kommunikationsforum.

För skolans planering, respekt för lärarnas planering och undervisning, ber vi att alla föräldrar - då barn/-en är sjuka eller har frånvaro och inte kan komma, att en anmälan sker på följande länk:

 

http://www.hellenicschool.se/kontakt/anm%C3%A4l-fr%C3%A5nvaro-3839185 

 

Frånvaroanmälan skickas direkt till skolans administration och till lärarna. Då kommer respektive lärare att kunna planera sin dag och klass.

 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta ordföranden eller sekreteraren.

 

Hjärtligt välkomna!

 

Med vänlig hälsning,


Hellenic School of Stockholm

Konstantin Papaxanthis                    Panos Adamopoulos
Ordförande                                          Sekreterare
konstantin@hellenicschool.se        panos@hellenicschool.se

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna