g3419-6

Inskrivningar till HT 2011 börjar

Meddelande

Kära föräldrar och elever,

Vi önskar er alla ett kreativt och framgångsrikt nytt skolår!


Efter vårt framgångsrika arbete under det senaste året – och på grund av det förtroende ni har givit oss i vår skola - har vi som intention att fortsätta med ännu större engagemang för kvalitativ grekisk språkundervisning.

 

Detta blev möjligt eftersom vi har haft hårt arbetande och engagerade lärare och föräldrar, som verkat i en lugn och harmonisk skolmiljö, som styrelsen för skolan har kunnat garantera.

 

Vi har arbetat seriöst och fokuserat, alltid i samarbete med våra lärare och föräldrar, vilket i år har resulterat att vår eftermiddagsverksamhet från måndagar (15.00-17.00) även ökat till onsdagar (15.00-17.00).

 

Fortsättningsvis har skolan även öppet på lördagar (09.00-13.00). All skolverksamhet sker på Karlavägen 79 (Östra Real).

 

Styrelsen har sett till att det finns tillräckligt antal läroböcker till alla elever inför skolstarten.

 

Efter kontinuerlig kommunikation med Utbildningsdepartementet i Grekland och den rådande ekonomiska situationen, har vi sett till att tillräckligt antal lärare utstationeras till vår skola för alla våra klasser.

 

Vi ser framemot att få träffas igen i skolans lokaler på Karlavägen 79 (Östra Real), lördagen 20 augusti från kl 09.00 för inskrivning. Inskrivningar sker även på måndagen den 22 augusti från kl 15.00 samt onsdagen den 24 augusti från kl 15.00.  Man kan även anmäla sig direkt via vår hemsida.

 

För ytterligare information var god kontakta ordföranden för styrelsen, Konstantin Papaxanthis på konstantin@hellenicschool.se eller sekreteraren Panos Adamopoulos på panos@hellenicschool.se


Med vänliga hälsningar,
Hellenic School of Stockholm

 

Konstantin Papaxanthis___________Panos Adamopoulos

Ordförande_____________________Sekreterare

Tags: skolnytt